FMIS Blog

Firm Management Infomation System

Hướng dẫn đăng nhập phần mềm DMS (giao diện mới)

1. Truy cập vào trang web dms.apave.vn

 2. Chọn Log In để mở form đăng nhập

- Nhập User Name và Password

- Nhấn nút Log In hoặc Enter để đăng nhập vào các tài liệu chung

3. Trong trường hợp muốn đăng nhập vào dự án cụ thể, nhấn nút Project để mở form chọn dự án

- Nhập Mã Dự Án vào ô Project ID

- Trường hợp không nhớ Mã Dự Án, chọn User Name sẽ xuất hiện danh sách các dự án được phân quyền. Nhấn nút Select để chọn Mã Dự Án.

- Nhấn nút Enter để truy cập vào dự án.

TÀI LIỆU GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

TÀI LIỆU GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG (P2)

I. Đề cương giám sát trình cho Chủ đầu tư chấp thuận:

Quy trình quản lý được xây dựng trên công cụ PDCA : Plan - Do - Check - Act

     1. Quy trình giám sát thi công XD & CN

     2. Quy trình giám sát tiến độ

     3. Quy trình giám sát khối lượng

     4. Quy trình giám sát an toàn - VSMT - PCCN

II. Biện pháp kiểm soát chất lượng cho 50 công việc thi công xây dựng (Quality Control Procedures)

      1. Checklist kiểm tra khoảng 500 hoạt động trong xây dựng

      2. Checklist kiểm tra cho gói thầu

      3. Checklist kiểm tra toàn bộ công trình

III. Xem xét , chấp thuận tài liệu Nhà thầu: Nhà thầu phải đề trình các tài liệu sau đây để Tư vấn giám sát xem xét chấp thuận trước khi thi công.

      1. Tiến độ thi công từng công việc

      2. Biện pháp an toàn - VSMT - PCCN

      3. Biện pháp thi công từng công việc

      4. Kế hoạch kiểm tra & thí nghiệm (ITP)

      5. Kế hoạch kiểm soát chất lượng & nghiệm thu (QCP)

IV. Tư vấn cho Chủ đầu tư các biểu mẫu để nhà thầu thiết lập các tài liệu chất lượng:

      1. Template - Biện pháp thi công cho 50 công việc xây dựng

      2. Template - Kế hoạch kiểm tra & thí nghiệm cho 50 công việc xây dựng

      3. Template - Kế hoạch kiểm soát chất lượng cho 50 công việc xây dựng

         - Biểu so sánh tiến độ khối lượng thực hiện so với Kế hoạch

         - Biểu so sánh tiến độ chi phí thực hiện so với Kế hoạch

V. Giám sát thi công trên công trường: Phát hiện những sai sót và yêu cầu nhà thầu xử lý khắc phục sửa chữa

   - Những lỗi chất lượng phải được sửa chữa 100% trước khi nghiệm thu.

   - So sánh kết quả mốc tiến độ thực hiện so với Kế hoạch.

   - Xác nhân khối lượng thực hiện theo hợp đồng & khối lượng thay đổi.

   - Theo dõi kết quả an toàn - VSMT - PCCN so với Biện pháp phòng ngừa.

   - Tập hợp và lưu trữ Hồ sơ nghiệm thu bàn giao cho Chủ đầu tư.

VI. Kiểm tra thi công xây dựng qua 3 cấp:

    1. Công việc xây dựng: Kiểm tra từng hoạt động qua checklist, phát hiện sai sót và yêu cầu sửa chữa.

    2. Từng gói thầu: Kiểm tra từng gói thầu qua checklist gói thầu, phát hiện sai sót, yêu cầu sửa chữa.

    3. Toàn bộ công trình: Kiểm tra toàn bộ công trình qua checklist công trình phát hiện sai sót, yêu cầu sửa chữa.

Hiện nay, đã có phần mềm quản lý tài liệu giám sát thi công như đã giới thiệu ở phần 1 để giúp cho việc quản lý tài liệu trở nên thuận lợi và nhanh chóng hơn.

            Để trao đổi thông tin liên hệ

            Mr. Lê Huệ : 0907.545253

            Email: huele@apave.com.vn

 

 

Hướng dẫn đăng nhập phần mềm CSC (giao diện mới)

1. Truy cập vào trang web fmis.apave.vn

2. Chọn Module/Tool Management, rồi chọn Construction Supervision Consultant (CSC)

3. Nhấn nút Login để mở trang đăng nhập

4. Nhập user và pass, sau đó nhấn nút Project để chọn Dự Án được phân quyền

5. Nhập chính xác "Mã dự án" vào ô Project ID hoặc có thể chọn Branch/Department rồi nhấn chọn nút "Select" trong danh sách xổ xuống

Giao diện của phần mềm CSC sau khi đăng nhập

Giao diện trên thiết bị di động

 

Hướng dẫn đăng nhập phần mềm PMC (giao diện mới)

1. Vào trình duyệt web, gõ địa chỉ http://fmis.apave.vn

2. Nhấn vào Module trên thanh Menu trên cùng rồi chọn Tool Management

3. Nhấn chọn "Project Management Consultant (PMC)" trong mục CONSTRUCTION

4. Nhấn nút "Log In" để mở trang đăng nhập

5. Nhập user và password

6. Nhấn nút Project để mở trang chọn Dự Án (mỗi user có thể đăng nhập 1 hoặc nhiều dự án tùy theo sự phân quyền của Sub-Admin)

7. Nhập Project ID. Trường hợp không nhớ mã Project ID, chọn Branch/Department rồi nhấn nút Select tương ứng với dự án cần đăng nhập.

8. Nhấn Enter để đăng nhập hoặc nhấn nút Close rồi nhấn nút Log In để đăng nhập

Giao diện của phần mềm được chia ra làm 2 cột chính:

 • Cột bên phải là Menu
 • Cột bên trái là nội dung của toàn bộ phần mềm. Cột này được chia làm 2 cột nhỏ: cột nhỏ bên trái là phạm vi cần quản lý (Project Management Areas), còn vùng bên phải là chi tiết của từng phạm vi.

Hướng dẫn sử dụng sẽ được viết ở bài sau.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm FMIS

Hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm FMIS

Tại trình duyệt web, gõ địa chỉ: fmis.apave.vn

Có 2 cách chọn các Modun của FMIS:

Cách 1: Chon Module trên thanh Menu, sau đó nhấn chọn các Modun cần đăng nhập.

Cách 2: Nhấn trực tiếp vào các hình đại diện của từng Modun.

TÀI LIỆU GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

TÀI LIỆU TỔ CHỨC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG (P.1)

Đây là tài liệu hỗ trợ cho bộ phận T&C giới thiệu đến các chủ đầu tư về năng lực GSTC của Công ty APAVE ASIA-PACIFIC. Là tài liệu tổng hợp để các Giám sát trưởng tổ chức và tích hợp trong việc Quản lý giám sát thi công nâng cao hiệu quả.

Có 4 nhiệm vụ chính:

1. Giám sát chất lượng và nghiệm thu.

2. Giám sát tiến độ.

3. Giám sát khối lượng.

4. Giám sát an toàn - môi trường - PCCN.

Tài liệu này sẽ hướng dẫn các phần: Nhiệm vụ giám sát thi công, xây dựng kế hoạch giám sát, Xem xét, chấp thuận tài liệu nhà thầu.

Thiết lập Đề cương giám sát và trình cho Chủ đầu tư chấp thuận, đề cương bao gồm:

1. Sơ đồ tổ chức

2. Nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của các chức danh giám sát.

3. Lập kế hoạch và quy trình kiểm soát chất lượng.

4. Lập quy trình kiểm tra và nghiệm thu

5. Phương pháp quản lý các hồ sơ, tài liệu các bên liên quan trong quá trình giám sát thi công xây dựng.

Còn tiếp.....

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Mr Lê Huê - 0907.545253

Email: huele@apave.com.vn

Giới thiệu phần mềm FMIS

Giới thiệu phần mềm FMIS

FMIS (Firm Management Information System) là một phần mềm quản lý toàn diện "hệ thống thông tin quản lý" của Công ty Apave Châu Á - Thái Bình Dương. Ưu điểm nổi bật của phần mềm này là nó chạy qua nền web và sử dụng 1 nguồn dữ liệu quan hệ duy nhất nên mang tính đồng bộ cao. Các modun của phần mềm gồm có:

 1. DMS: Modun quản lý hồ sơ tài liệu
 2. FM: Modun quản lý tài chính - kế toán
 3. HR: Modun quản lý nhân sự
 4. MEM: Modun quản lý vật tư thiết bị
 5. MKT: Modun quản lý bán hàng
 6. PMS: Modun quản lý dịch vụ
 7. PRM: Modun quản lý mua sắm
 8. TOOL: Modun công cụ quản lý
 9. WM: Modun quản lý giao việc

Trong 9 Modun được liệt kê ở trên thì TOOL là một Modun hướng đến khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh.

TOOL được chia làm 3 bộ phận:

Lĩnh vực xây dựng:

 • Project Management Consultant (PMC): phần mềm tư vấn quản lý dự án công trình xây dựng
 • Supervision Consultant (CSC): phần mềm quản lý tư vấn giám sát thi công
 • Procurement Consultant (PC): phần mềm quản lý tư vấn đấu thầu

Lĩnh vực công nghiệp:

 • Third Party Inspection (TPI): phần mềm quản lý dịch vụ giám định công nghiệp
 • Non-Destructive Testing (NDT): phần mềm quản lý dịch vụ kiểm tra không phá hủy
 • Welding Service (WS): phần mềm quản lý dịch vụ hàn
 • API 653: phần mềm quản lý dịch vụ kiểm định bồn chứa theo tiêu chuẩn API 653
 • API 510: phần mềm quản lý dịch vụ kiểm định thiết bị áp lực theo tiêu chuẩn API 510
 • API 570: phần mềm quản lý dịch vụ kiểm định hệ thống đường ống theo tiêu chuẩn API 570
 • Nuclear Safety Inspection (NSI): phần mềm quản lý dịch vụ giám định thiết bị an toàn hạt nhân
 • Risk Base Inspection (RBI): phần mềm quản lý dịch vụ giám định rủi ro bảo trì nhà máy theo tiêu chuẩn API 580

Khối năng lực:

 • Design Review: phần mềm quản lý dịch vụ thẩm tra thiết kế
 • CA: phần mềm quản lý dịch vụ chứng nhận chất lượng
 • Consultant: phần mềm quản lý dịch vụ tư vấn tổ chức
 • Aviation: phần mềm quản lý dịch vụ tư vấn hàng không

Hướng dẫn sử dụng DMS (giao diện web)

Hướng dẫn sử dụng DMS (giao diện web)

I. Đối với các tài liệu chung

1. Mở trình duyệt web Chrome, nhập địa chỉ: dms.apave.vn

2. Đăng nhập vào phần mềm bằng user và pass đã được cung cấp rồi nhất Enter hoặc Log In

3. Giao diện sau khi đăng nhập vào phần mềm:

Bước 1: Chọn Nhóm tài liệu cần xem (Group of ISO Document)

Bước 2: Click vào đường link trong cột "Code" của từng tài liệu để xem trực tuyến hoặc tải về máy tính.

Đối với các tài liệu khác như văn bản pháp lý (Legal Document), tài liệu chuyên ngành (Specific Document), tiêu chuẩn (Standard): thao tác tương tự.

II. Đối với tài liệu dự án

Nhập thêm mã dự án, hoặc chọn Chi Nhánh/Ban Ngành (Branch/Department) rồi rê chuột vào Project để xuất hiện danh sách dự án, sau đó chọn dự án cần đăng nhập.

Sau khi đăng nhập thành công, phần mềm sẽ mở trang thông tin của dự án:

Menu bên trái của màn hình sẽ hiển thị tùy theo mức độ được phân quyền của người sử dụng. Lưu ý mục "Project Document" trong thẻ MANAGEMENT. Click chuột vào "Client Document" để mở trang quản lý "Tài liệu khách hàng".

Ở trang này, tài liệu được phân làm 6 cấp và có mối liên hệ "Master - Detail":

 • Cấp 1: Dự Án (Project)
 • Cấp 2: Các đơn vị tham gia trong dự án (Party)
 • Cấp 3: Nhóm tài liệu (Group)
 • Cấp 4: Tài liệu (Client Document)
 • Cấp 5: Kiểm soát (Control)
 • Cấp 6: Báo cáo và Phản hồi (Report & Respond)

Mối liên hệ "Master - Detail" có ý nghĩa như sau: 1 "Dự án" sẽ có nhiều "Đơn vị" tham gia; mỗi "Đơn vị" sẽ có nhiều "Nhóm tài liệu"; mỗi "Nhóm tài liệu" chứa nhiều "Tài liệu"; mỗi "Tài liệu" chứa nhiều phiên bản khác nhau (các phiên bản này sẽ được kiểm soát bằng: ngày ban hành, số revision, số biên bản bàn giao, kế hoạch đệ trình, ngày đệ trình thực tế, kế hoạch xem xét/phê duyệt tài liệu và ngày xem xét/phê duyệt thực tế).

Giới thiệu phần mềm DMS

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM DMS

DMS (Document Management System) là phần mềm kiểm soát hồ sơ tài liệu trực tuyến được thiết kế bởi nhóm kỹ sư của Công ty Apave Châu Á – Thái Bình Dương và đã được Cục Bản Quyền Tác Giả của Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Tác Giả vào ngày 17/09/2015, số 4090/2015/QTG.

 

Với thiết kế đơn giản, giao diện thân thiện và dễ sử dụng nhưng mang tính bảo mật cao, DMS mang lại các lợi ích chính như sau:

 1. Hồ sơ, tài liệu được quản lý một cách có hệ thống và luôn trực tuyến (online, ontime).
 2. Là một thư viện để tra cứu tài liệu (văn bản pháp lý, tài liệu chuyên môn, tiêu chuẩn, tài liệu hệ thống quản lý chất lượng) giúp nâng cao năng lực của từng nhân sự Apave.
 3. Là kho lưu trữ tài liệu trực tuyến của công ty (tài liệu dự án), giúp cho các nhân sự tham gia dự án lập kế hoạch, xử lý và kiểm soát tài liệu một cách chính xác, nhanh chóng và mang tính khoa học.
 4. Hỗ trợ khách hàng trong quá trình kiểm soát hồ sơ tài liệu sau khi kết thúc dự án (toàn bộ CSDL được lưu trữu qua nền điện toán đám mây).

DMS gồm 2 phần chính:

Phần 1: Tài liệu chung gồm có

 • Văn bản pháp lý: luật, nghị định, thông tư, hướng dẫn, chỉ thị,...
 • Tài liệu chuyên ngành: sổ tay kỹ thuật, sách chuyên ngành, hồ sơ các dự án mẫu,...
 • Tiêu chuẩn: TCVN, API, ASME, ASTM,...
 • Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng: chính sách chất lượng, sổ tay chất lượng, quy trình, hướng dẫn tác nghiệp, biểu mẫu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Phần 2: Tài liệu dự án

 • Tài liệu khách hàng: những tài liệu do đối tác cung cấp được kiểm soát từ lúc lập kế hoạch cho đến khi kết thúc việc xử lý các tài liệu đó.
 • Công văn đi
 • Công văn đến
 • Tài liệu nội bộ: những tài liệu do Apave ban hành như quy trình làm việc, báo cáo,...
 • Hồ sơ (file còng): kiểm soát các file cứng